Faktadel

Citat fra bogen:

Noget af min personlige strategi er, at jeg skal netop blive ved med at arbejde, så længe jeg synes, det er spændende, og om ikke andet har disse interime job bestyrket mig i, at jeg stadigvæk kan

Birte sundbye

Kom bedre fra start »

Se under "Kurser".

Bestil bogen  »

Kun hos Abelone Glahn

Få bogen for kun

50 kroner plus porto!

Køb her

Vær med i "50+ selvstændig" 

I temaopdelte kapitler kommer den rundt om de forhold, man skal tage i betragtning, hvis man overvejer livet som selvstændig efter at have været lønmodtager eller leder i/af en større virksomhed. Mange er uvante med at skulle klare andet end det, de er rigtig gode til, uvante med kravet til at kunne prissætte og forhandle honorarer, eller mangler jævnaldrende rollemodeller. Mange kommer fra offentlige stillinger og kan være overraskede over, hvordan det er at klare sig selv som lille virksomhed.

KAPITEL 1

Hvor står du i livet?

Giv dig selv et serviceeftersyn

Læg en tiårsplan

Opsummering

KAPITEL 2

Push- og pull-faktorer

Vækst i området

Fordel at bruge selvstændige

Lysten driver værket

Hvorfor blev du selvstændig?

Udløsende faktor

Modne faktorer

Skræmme eller fremme

Hvad får dig til at tage springet?

Opsummering

KAPITEL 3

Hvad skal du tænke over?

Hvornår skal du starte?

Hvor entreprenant er du?

Skal du starte i flere tempi?

Springet fra lønmodtager til selvstændig

Skal du være dig selv eller være hos andre?

Skal du arbejde hjemmefra eller ude i byen?

Sutsko eller arbejdsnarkomani

Skal du arbejde alene eller sammen med andre?

Skal du starte sammen med ægtefællen?

Skal du have en partner?

Hvordan stiller familien sig til din ide?

Hvor meget rådgivning skal du søge?

Skal du i stedet overtage en eksisterende virksomhed?

KAPITEL 4

Dagligdagen

Produktion

Salg

Markedsføring og synlighed

Administration

Vicevært

KAPITEL 5

Økonomi, budgetovervejelser, pension

Sæt tæring efter næring

Incitament

Lav et groft skøn

Yoyo-økonomi og indløbstid

Flere rugbrødsjob

Hvad med pensionen?

Kan du leve for en folkepension?

KAPITEL 6

Sikkerhedsnet, a-kasse, sygdom og efterløn

Du har ikke nok at lave

Start af virksomhed fra arbejdsløshed

Du bliver syg

Ikke megen støtte under sygdom

Valget er svært

Efterløn kræver medlemskab af a-kasse

Efterløn og arbejde

At arbejde, mens du er på efterløn

Skattenedslag for 64-årige

Dagpenge eller efterløn?

Vær opmærksom fra du er 57 år

Efterlønspræmien

Få tingene på skrift

Pension og efterløn

I klemme

KAPITEL 7

Netværk og opdatering af dig selv

Relationer

Hvorfor netværke?

Den, der har, får mere

Du ved, hvad dine relationer ved

Du bliver fundet gennem netværk

Videnagenter

De unge og umodne

Etablerede netværk

Alumnenetværk

Efteruddannelse

KAPITEL 8

Hvor længe kan og vil du blive ved?

Du vil, men omgivelserne vil ikke

Kan du holde dig i form?

Hvad er alternativerne og mulighederne?

Generationsskifte

Hvornår giver du dig selv lov til at holde op?

Efterskrift

Litteratur og link

Det er ikke en iværksætterbog  - dem findes der rigtig mange andre gode af på markedet, men en bog, der koncentrerer sig om de felter, der er særlige for mennesker, som er nået over den første ungdom og har et erfaringsrigt arbejdsliv med sig.

Desuden er der anvisninger til værktøjer, der gør det lettere at afklare, om livet som selvstændig er det rigtige valg.

NYT:

Nu også som ebog: 

Samme pris 50 kroner

BOGENS ANDEN DEL tager fat på den praktiske side af sagen.